Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. ames@ames-fps.com T: 659002871 - Ideari, història i propostes del Sindicat AMES - FITXA D'AFILIACIÓ A AMES
Traducción al castellano, gallego y euskera (es preciso clicar en el menú de la barra superior)

Necessitem l'establiment d'una prova externa al final de la Primària per poder accedir a l'ESO, de forma que els alumnes que no la superin hagin de repetir el 6è de Primària i tornar-se a presentar. Els que per segona vegada no la superessin accedirien amb un currículum adaptat. Sense aquestes proves continuaran arribant a l'ESO alumnes mal preparats.

2018

INDEX TEMÀTIC

"Accés al cursos organitzats pel Sindicat AMES"

(Cal escriure aquí la contrasenya del teu curs)

 

INFORMES ELABORATS PEL SINDICAT AMES

1. Adoctrinament polític en els llibres C. Socials Primària Español -- English -- Deutsch

2. Adoctrinament polític en els llibres Història d'ESO

3. Condicions laborals professorat Catalunya

4. Enquesta professorat sobre temes acadèmics

ENTITATS - CATALUNYA

SAU (Servei de les TIC)

SSTT

XTEC

ENTITATS - ESTATALS

CNIEE(Cent. Innov. Educ.)

BOE

INEE (Evaluación Educat.)

SERVEIS ALS AFILIATS I SIMPATITZANTS

Si vols rebre el nostre "Full Informatiu" a la teva adreça indica'ns:

Nom i cognoms:
e-mail:


Escriu el que vols trobar


Cercar en AMES
Cercar en tot INTERNET

 

La teva opinió ens interessa. Per enviar-nos les teves opinions i preguntes clica a:


LLIBRES RECOMANATS SOBRE COM MILLORAR EL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU

Enkvist, Inger. 2011. La buena y la mala educación. 2011. Editorial. Encuentro.

Javier Urra, i Jaume Guinot i Silvia Valero i altres. 2011. “Terror en las aulas. Cómo abordar el acoso escolar”. Ed. Altaria.

Ramón Ayllón, José. 2005. 10 claves de la educación. /// Baixar fragment d'internet

Enkvist, Inger. 2000. La educación en peligro

Enkvist, Inger. 2006. Repensar la educación /// Baixar d'internet

Luri, Gregorio. 2010. La escuela contra el mundo

Moreno, Ricardo . 2006. Panfleto antipedagógico. /// Baixar d'internet

Moreno, Ricardo. 2008. De la buena y la mala educación

Orrico, Javier. 2005. La enseñanza destruida. /// Leer en internet

Ruíz Paz, Mercedes. 2003. La secta pedagógica./// Comentari

Sánchez Tortosa, José . 2008. El profesor en la trinchera

El Govern de la Generalitat no pagarà aquest any el 10% de la paga extra de 2013, malgrat haver signat un acord el 16/06/17. Tampoc ha concretat quan farà efectives les pagues pendents de 2013 i 2014. Accés a més informació. /// Accés a la reclamació presentada pel Sindicat AMES

Llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. Termini per entregar la documentació: fins el 2 d'agost.RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d'11 de juliol,

Nueva entrevista a Inger Enkvist. "La nueva pedagogía es un error. Parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar". Estamos de acuerdo con este análisis y deseamos un cambio basado en la recuperación de la cultura del esfuerzo y en la diversidad de itinerarios a partir del los 14 años. Sindicato AMES.. El País 24/07/2018

El fracàs escolar a l'ESO dels fills d'immigrants gairebé duplica el dels alumnes autòctons. La Vanguardia 17/07/18

Adjudicacions d'estiu. Resolució definitiva. Consulta amb el codi ATRI /// Consulta amb codi dúsuari temporal.

Borsa de treball de personal docent: Llista definitiva d'admesos i exclosos. Consulta de la llista d'admesos/exclosos (aplicatiu)

Nomenaments telemàtics. Informació del Departament per al curs 2018-2019

Sobre la parcialitat del "Síndic de Greuges" de Catalunya, en valorar l'adoctrinament polític partidista en els centres escolars. Valoració del Sindicat AMES en la que es lamenta la seva manipulació de la realitat.

Millora en les pensions. Desprès de l'aprovació i publicació dels pressupostos de l'Estat (BOE 04/07/2018) les pensions dels anys 2018 i 2019 s'augmenten en un 1,6% respecte a les de l'any 2017 i no només en un 0,25% com s'estava pagant fins ara. La diferencia es rebrà aquest mes de juliol. /// Estava previst que les persones que es jubilessin a partir de l'1 de gener de 2019, la seva pensió seria inferior a l'actual, en aplicació del "Factor de sostenibilitat". Però ara, s'ha endarrerit la seva aplicació a 1 de gener de 2023.

Enquesta al professorat de Catalunya sobre la situació de l'ensenyament no universitari. Màxima reserva. No es demana ni nom, ni nom del centre de treball. Només es triga tres minuts en fer-la. Moltes gràcies. Accés a l'enquesta. /// Accés als resultats i al document "Corrupció, politització i ineficàcia del sistema educatiu". /// "Una encuesta revela que en siete de cada diez institutos catalanes se adoctrina (ABC junio 2018).

Inscripció curs 2018/2019 del 21 al 27 de juny. Els pares que vulguin que l'espanyol també sigui llengua vehicular a l'ensenyament dels seus fills, poden adjuntar un escrit demanant-lo. Aquest escrit també es pot presentar en Serveis Territorials, adjuntant fotocòpia del resguard de la inscripció. Si s'envia una còpia a: ames@ames-fps.com nosaltres farem un seguiment d'aquestes sol·licituds. Un model de sol·licitud a adjuntar

Persones seleccionades a les oposicions. Del 12 al 19 de juny han d'omplir telemàticament la sol·licitud de llocs de treball per al curs 2018-2019. Normativa: Veure apartats 8 i 9 de RESOLUCIÓ ENS/2742/2017 /// WEB Departament. Anar a "Professors que han superat el procés selectiu"

Llocs de treball docent a proposta de la direcció amb entrevista prèvia. Resolució ENS/862/2018./// Model de sol·licitud.

Programa Èxit. Convocatoria de las becas de colaboración y coordinación en tareas de refuerzo escolar. Solicitud hasta el 5 de septiembre. Acceso a la convocatoria 11/06/2018.

Destinacions provisionals 2018/2019. Resolució adjudicació destinacions provisionals. Reclamacions del 5 al 9 de juliol de 2018. Consulta amb identificador Atri /// Consulta amb codi temporal o amb identificador d'XTEC. /// La llista definitiva es publicarà aquest mes de juliol.

Borsa de treball. Llista d'admesos i exclosos. Es poden presentar reclamacions del 21 de juny al 4 de juliol de 2018. Incorporació a la borsa

Nomenaments del mes de juliol. Als professors sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en determinades situacions. Més informació.

Adjudicacions d'estiu. Curs 2018/2019.

Es demana que els enunciats de les PAU també estiguin en castellà. Haurien d'estar a cadascuna de les aules. Okdiario 29/05/2017

Intenten saber quins professors són independentistes. UGT, USTEC, ANC, CGT, CSC i altres entitats han constituït la Taula d'Emergència Docent que proposa l'adhesió a una declaració de suport als professors investigats per maltracta d'alumnes fills de guarda civils. Des d'AMES aconsellem no participar en aquesta caça de bruixes i recordem que és il·legal tractar aquests temes en les reunions de Claustre. Elespañol 13/05/2018 /// Okdiario 13/05/2018

Entrevista al president del Sindicat AMES sobre l'ensenyament de la religió. Proposa un ensenyament no confessional de les principals religions, avaluable i obligatori. L'ensenyament confessional ha de ser voluntari i fora de l'horari escolar. Accés a l'entrevista realitzada per Jordi Picazo (12 minuts).

El professorat de Catalunya guanya cent euros menys cada mes, pot tenir cinc alumnes més a classe i cada setmana treballa una hora més. Accés a l'estudi comparatiu entre totes les CC.AA. /// Artículo ABC 10/05/2018 /// El mundo 11/05/18 /// Vozpopuli 11/05/2018

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2018/2019. Afecta a personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i als desplaçats forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Tindrà efectes d'1/IX/2018. El termini presentació sol·licituds comença pel funcionaris de carrera i és del 7 al 22 de maig. Accés a tota la informació.

En defensa de les avaluacions externes de competències bàsiques al final de la Primària. Comunicat d'AMES. Accés

Borsa de treball docent. Nova obertura "sense màster". Des del 26 d’abril fins el 14 de maig hi ha un nou termini de presentació de sol·licituds. Excepcionalment, també seran admeses les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir el màster de formació del professorat o equivalent abans de l'inici del curs 2021-2022. Accés a l'aplicatiu./// (Instruccions) /// RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril.

AMES i CSIF han signat un acord per a presentar-se junts a les properes eleccions sindicals. CSIF és el sindicat més representatiu a l'administració pública. Amb aquest acord, es podrà defensar millor al professorat. El acord es va signar el dijous 19 d'abril a Barcelona. Accés al comunicat conjunt que es va presentar a la premsa.

La escuela en Cataluña debe respetar las lenguas de todos los catalanes. Intervención de la presidenta de la AEB en el Parlament Europeo (23/04/2018). Accés al vídeo (2,17 minuts)

Borsa d'interins a Valencia. Fins el divendres 20 d'abril es pot omplir una sol·licitud telemàtica per a moltes places de Matemàtiques, Física i Química i Llengua i literatura valenciana a la Comunitat Valenciana. Accés a la normativa.

El model de preinscripció del curs 2018/2019 no permetrà triar l'opció lingüística. AMES ho va demanar al Departament el passat 2 de febrer. Accés a tota la informació, a la Resolució ENS /603/2018 del Departament i al comunicat d'AMES sobre aquesta decisió.

Entrevista al presidente del Sindicato AMES sobre les pruebas externas. Acceso a la entrevista realizada por Jordi Picazo (10 minutos).

El TC considera constitucionals tots els aspectes de la LOMCE que va impugnar el Departament, excepte la possibilitat d'anar a un centre privat amb conseqüències econòmiques pel Departament. Accés a l'informe elaborat per AMES

El sindicat AMES reclama a la Conselleria d'Administracions Públiques les pagues extra de 2013 i de 2014. Aquest any només està previst la restitució d'un 10% de la paga de 2013 i encara no se sap quan. A aquest ritme es tardaria 20 anys en cobrar aquestes dues pagues, que en altres Comunitats Autònomes no es van deixar de pagar. Accés a l'escrit presentat.

30.000 signatures a favor que el castellà també es pugui triar com a llengua vehicular a l'ensenyament. Campanya de recollida de signatures a favor que els pares puguin triar si volen pels seus fills un ensenyament on el castellà sigui, juntament amb el català, llengua vehicular en una proporció raonable. Accés a la WEB on signar. /// Profesores urgen al Gobierno a poner la casilla del castellano. Vozpopuli 1/03/2018

Evaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat del curso 17/18. La nota de la prova influirà en un 40% de la nota final, es necessitarà un 4 com a mínim i la nota final tindrà validesa indefinida. Característiques, disseny i dates de realizació a l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener. (A Catalunya tot està pendent d'aprovació.).

Evaluació de final de Primària. La farà l'alumnat de 6è de Primària els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018. Els centres han de lliurar els resultats als progenitors abans de l'informe final d'avaluació de sisè. Acés a la RESOLUCIÓ ENS/177/2018, de 7 de febrer,

Evaluació final d'ESO del curso 17/18. Segons el MECD tindrà caràcter mostral, finalitat diagnòstica, no tindrà efectes acadèmics i cada comunitat farà la seva. En la nostra opinió MECD incompleix la seva principal obligació que és garantir que les qualificacions que donen els centres reflecteixen realment els coneixements adquirits pels alumnes i que aquests són els establerts per les lleis educatives i no altres completament diferent. Ordre ECD/65/2018, de 29 de gener .(A Catalunya tot està pendent d'aprovació.).

Justificació de les hores no treballades del dia 3 d'octubre. Una administració que intenta corrompre als seus funcionaris. Accés al comunicat del Sindicat AMES.

CSIF denuncia que el 90% de docents conviu amb situacions disruptives a classe. Es refereix a comportaments com aixecar-se del seient quan no toca, parlar quan no es pot fer, no portar el material, no voler estudiar, molestar al company, no obeir les indicacions, etc. Això fa que el professorat no estigui satisfet amb el resultat del seu treball, cosa que pot arribar a provocar estrès i depressió. La Vanguardia 25/01/2018

MUFACE. Problemes amb DKV. DKV ha reduït molt el nombre de metges que atenen als funcionaris (MUFACE). Molts funcionaris s'estan canviant a altres entitats privades concertades (ADESLAS, ASISA, SEGURIDAD SOCIAL). Més informació

Jubilació 2018 i pressupostos 2018. Fins que no s'aprovin els pressupostos de l'any 2018 no es pot assegurar res, però, en principi, no hi ha previst cap canvi respecte a l'any anterior, és a dir que la jubilació anticipada es pot demanar a partir dels 60 anys. Més informació

Llaços grocs i centres educatius. Els llaços grocs són un símbol de les reclamacions d'unes determinades entitats i d'uns determinats partits polítics, no de tots els ciutadans. Per tant, no es poden posar en centres educatius, als quals han d'anar obligatòriament tots els alumnes matriculats. Els responsables d'evitar aquest tipus d'adoctrinament són els directors. Casoasialado 16/01/2018 /// El País 08/01/2018.

"Manifest per unes institucions catalanes respectuoses amb la llibertat lingüística". Petició enviada a les diferents candidatures electorals, sobre l'ús del català i del castellà a l'ensenyament i a la nostra societat en general. Accés al manifest.

Eleccions 21-D. Set preguntes sobre ensenyament a set partits polítics. Els professors sabem distingir entre el que sí pot millorar l'ensenyament del que només és demagògia. En el tema de l'ensenyament és difícil que ens enganyin. Consulta aquesta enquesta.

Resposta al comunicat sobre la llibertat de càtedra del Sindicat USTEC·STEs. Sota aquest concepte es vol justificar la desobediència a les sentències judicials i la presència de símbols polítics partidistes en els centres. Accés al document.

Concurs de mèrits per a seleccionar Director o Directora. La resolució està pendent de publicació. Última convocatòria sense necessitat de formació en direcció. Es preveuen 336 places (253 a Primària, 59 a Instituts, 18 a Adults, 4 a Instituts escola, 1 a ZER i 1 a arts i oficis. Lliurament de sol·licituds: 11 de desembre a 17 de gener de 2018. Resolució anterior: Resolució ENS 2788/2016

El Gobierno incumple su promesa de evaluar el adoctrinamiento en los libros de texto. El Mundo 30/XI/2017

El PSOE va impedir la creació de l'Agencia d'Alta Inspecció Educativa proposada per Ciudatans i va negar els casos d'adoctrinament polític. El Confidencial 22/11/2017 /// La proposta de Ciutadans: Vídeo Albert Rivera i Libertaddigital 21/11/2017 i /// El PSC proposa independència estricta en llengua, educació i cultura. Okdiario 21/11/2017

"Pla 2000". El procés d'adoctrinament aplicat per Jordi Pujol des de 1990. L'objectiu va ser inculcar la identitat secessionista a travé de l'ensenyament i els mitjans de comunicació. Es va publicar a "El Periódico (28/10/1990)" i es va tornar a publicar a Dolça Catalunya 23/09/2016.

La Inspecció Educativa i l'adoctrinament polític partidista. Davant l'obertura d'un expedient a l'inspector Jordi Cantallops, el Sindicat AMES demana el cessament del senyor Manel Busom Torres com a Sotsdirector General d'Inspecció d'Educació. Accés al comunicat d'AMES

Ley de Libertad Lingüística. Iniciativa de Ley Popular (ILP) para conseguir que en toda España se pueda elegir el español como lengua vehicular. Acceso al modelo a firmar.

Concentracions i inassistència a classes. El Sindicat AMES manifesta el seu desacord amb aquestes accions amb adolescents. Accés al manifest.

Clara Ponsatí va signar una resolució d'avocació de responsabilitats als directors. Segons el MECD això no eximeix de responsabilitat als directors. Accés a tota la informació

Protocol d'actuació davant un requeriment de cooperació amb la proposta de referèndum de l'1-O. Atès que aquets dies es pot rebre el requeriment de cooperar amb la realització d'un referèndum el proper 1 d'octubre de 2017 en el nostre lloc de treball, informem sobre el protocol d'actuació que cal seguir per ajustar-se a la legalitat vigent: Accés al protocol a seguir.

L'ensenyament de la religió i de l'educació en valors cívics. En el sindicat AMES considerem que aquestes dues matèries haurien de ser obligatòries i avaluables, com les altres matèries, perquè són imprescindibles perquè l'alumnat pugui entendre el món actual i estigui millor protegit davant de la captació i manipulació ideològica. Accés a la proposta publicada en Magisterio el 13/09/2017.

Conseqüències legals de col·laborar en el referèndum de l'1-O i conseqüències laborals si es produeix la independència de Catalunya. Accés al document elaborat per AMES en resposta a les preguntes fetes per alguns afiliats.

La asociación 'Hablamos español' pide una ley de libertad de elección lingüística. El pasado jueves 14 de septiembre presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en todo el territorio nacional. Acceso a la noticia en El Confidencial 14/09/2017. /// Acceso a la WEB de "Hablamos español"

Los jueces afirman que la Generalitat "ha perdido el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida". Así lo sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente. El Mundo 14/09/2017.

La educación a debate. Texto de la intervención de Teresa Freixes, presidenta de Concordia Catalana ante la Subcomisión del Pacto Social y Político por la Educación en el
Congreso de los Diputados el 25/07/2017. Hace varias referencias al Sindicato AMES. Acceso al texto de la intervención.

Asociación de profesores por el bilingüismo (APB). Esta asociación fue fundada en 1994 con el propósito de defender el uso del castellano y del catalán, como lenguas vehiculares en la enseñanza. Acceso a la WEB de la APB.

Atemptats terroristes i ensenyament de la religió. Una proposta per aconseguir que tots els alumnes coneguin les principals religions, com veuen el món els no creients i com actuen les sectes. Amb això es propiciaria que els alumnes fossin més respectuosos amb els que pensen de manera diferent i que fossin menys vulnerables davant les xarxes de captació i manipulació. Accés a la proposta.

La Junta de Andalucía continúa dando el título de la ESO en junio a alumnos con dos suspensos, sin necesidad de prueba extraordinaria. La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha dicho que ellos no han hecho nada fuera de lo "normal". De nada han servido las protestas del sindicato andaluz de profesores de secundaria APIA. El pasado mes de julio el Ministerio de Educación, a través del secretario de Estado, Marcial Marín, le escribió manifestando su disconformidad con esta medida, pero no le han hecho ningún caso, con lo cual se confirma, una vez más, que el Ministerio de Educación ya no sirve para nada, salvo para crear confusión legislativa. Así pues, como la mejora de la enseñanza se ha de conseguir en cada una de las Comunidades por separado, el futuro pacto de Estado, Social y Político por la Educación, se debería hacer en cada una de ellas, por separado. En esta situación, lo mejor que se podría hacer con el Ministerio de Educación es que desapareciera. Tal vez, si el Ministerio de Educación cambiara y asumiera sus responsabilidades de mejorar la enseñanza en toda España, sí podría ser conveniente mantenerlo. Sindicato AMES. (ABC 01/08/2017).

El nostre condol a tots els familiars i amics de les víctimes mortals de l'atemptat gihadista ocorregut el dijous 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, i el nostre desig de millora a tots els ferits. Sindicat AMES.

Nous exemples d'adoctrinament polític partidista en centres educatius. L'editorial "Ara Llibres" està regalant exemplars de l'atles "El camí cap a la independència" a les escoles i ja s'han penjat cartells a favor de votar "Si" en un Institut. Accés a la noticia.

Michaela: l'èxit d'un col·legi de la vella escola. El centre està a Wembley, Londres. Va néixer el 2014 en veure que el sistema educatiu fallava per la falta d'exigència. Les seves característiques són la disciplina, l'esforç, la memòria i donar rellevància als millors. Els seus alumnes, d'origen humil, ara treuen notes brillants. Podria ser un referent a Catalunya? El Mundo 09/08/2017

Adjudicacions de destinacions definitives. Estiu curs 2017/18. Accés a l'aplicatiu

Dimiteix Maria Jesús Mier, número dos d'Ensenyament. L'actual director general de Centres Públics, Lluís Baulenas, serà el seu substitut. La Vanguardia 20/07/2017

Llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició 2017 de professorat d'FP. RESOLUCIÓ ENS/1708/2017, d'11 de juliol, publicada en el DOGC el 19 de juliol de 2017. Els seleccionats han de presentar la documentació entre el 20 de juliol i el 8 d'agost en el Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona.

Pago a los funcionarios de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017. Se trata de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado (contiene modelo a rellenar). El personal que no haya cambiado de Habilitación durante el primer semestre de 2017 no tiene que tramitar esta solicitud.

Increment de l'1% a la nòmina de juliol dels funcionaris. A la nòmina de juliol es farà efectiu l'increment de l'1% previst per l'any 2017 en compliment de la llei 3 /2017 dels Pressupostos Generals de l'Estat (Article 18.2). Aquest increment ha de figurar en tots els conceptes. El pagament dels mesos anteriors resta pendent a la decisió del Govern de la Generalitat.

La consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz ha estat substituïda per la senyora Clara Ponsatí. Accés a la noticia i a la seva valoració.

5 autonomías permiten que alumnos con dos suspensos obtengan el título de la ESO sin examen de recuperación (septiembre). No les importa que los alumnos, después de esforzarse durante el verano, puedan acceder mejor preparados al Bachillerato o a la FP. Sólo les importa mejorar las estadísticas, aunque sea falsamente. El MECD es el gran responsable de que esto suceda, al haber congelado las pruebas externas con valor académico al final de la ESO. Algunos profesores ya han protestado, pero otros son cómplices de esta situación.

 • 5 autonomías permiten que alumnos con suspensos tengan el título de la ESO sin examen de recuperación (El Mundo 13/07/2017)
 • Andalucía da el título de la ESO sin la recuperación de septiembre (El Mundo. 12/07/2017)

.L'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Resolució de 22 de juny de 2017 /// Principals novetats /// Documents en PDF de cada Àmbit.

Una escola de Castelldefels impartirà un 25% de les classes en castellà. Un ordre judicial dona la raó a un grup de famílies que ho va demanar. Es farà a les aules on estiguin aquests alumnes. En el sindicat AMES defensem que tots els alumnes puguin ser escolaritzats en la seva llengua materna i que, progressivament, vagin incorporant l'altre llegua, fins arribar a ser bilingües. Els que no accepten les sentències judicials són antidemòcrates que posen en perill l'estat de dret. ccma.cat/324 28/06/2017

El Pacto Social y Político por la Educación puede ser un error. Artículo en el que se advierte del por qué ese pacto puede perjudicar gravemente nuestro sistema educativo. (Publicado en Magisterio el 14/06/2017).

L'esborrany de la futura ordre d'avaluació de l'ESO a Catalunya supera tots els temors. Per exemple, serà el mateix treure un 0 que un 4, i un 0 sumarà 2,5 punts en el càlcul de la nota mitjana. Accés a la valoració d'AMES i al document.

El Gobierno aprueba las condiciones para obtener los títulos de ESO y Bachillerato. Fue publicado el 3 de junio de 2017 en el BOE. Acceso al artículo y al BOE

Primera evaluación para el acceso a la universidad (EVAU) fuera de Cataluña. Acceso a la noticia

Els alumnes castellanoparlants fracassen el doble que els catalanoparlants. Elcatalan.es 30/05/2017

Oposicions FP 2017. Criteris de correcció /// Seu dels tribunals /// Consultes al Drepartament /// Normativa: RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol /// Inici de les proves dissabte 27 de maig.

Adjudicacions de destinacions provisionals. (Mesa sectorial del 28 d'abril de 2017). El calendari establert per a la presentació de sol·licituds és:
- Funcionaris: del 30 de maig al 12 de juny.
- Interins: del 16 de maig al 29 de maig.
- Persones que hagin aprovat les oposicions: del 26 de juny al 3 de juliol.
- Persones acollides a la Llei de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny.
- Persones proposades per les direccions: del 15 de juny al 28 de juny.
El personal interí i substitut del bloc 1 està obligat a participar.
Accés a la WEB del Departament

Historiadors de gran prestigi lamenten l'adoctrinament ideologic partidista denunciat per AMES. Opinions de Carmen Iglesias, Fernando García de Cortázar, Manuel Luzana i Ricardo García Cárcel.

Orrico: “La izquierda y la derecha se han puesto de acuerdo en lo peor de cada casa”. Interessant article que segur serà del gust de tot el professorat que vol que els alumnes aprofitin els anys d'escolarització obligatòria. Accés a l'article.

Nomenament de les comisions d'oposicions de FP i inspecció. Accés a la RESOLUCIÓ ENS/1023/2017, d'11 de maig (FP)./// RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, (Inspecció).

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per al curs 2017/2018. Accés a la RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, ///

Borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. Modificació de la normativa.

Escola d'estiu 2017 (Associació Ensenyants Informàtica Cat). Primeres informacions

Curs de cine "Jesucrist: del cine a l'aula". Dissabtes: 6, 13 i 20 de maig. De 9,30 a 13,30h. a Barcelona. Cost: 25 euros. Continguts i Inscripció online.

El Govern diu que no té més diners per a l'ensenyament. María José García Cuevas (PP) ha interpel·lat Meritxell Borràs (Consellera), sobre la manca d'excuses per pagar els deutes contrets amb els funcionaris. Veure el minut 11 del vídeo "Formulació" i el minut 5 del vídeo "Rèplica". Accés al vídeo.

Diuen que no hi ha diners per a l'ensenyament, però sí que n'hi ha per als seus sous. El Parlament de Catalunya paga quatre vegades més als partits que el Congrés dels Diputats. Mentre que un diputat al Parlament cobra 117.318 euros, un diputat del Congrés cobra 26609 euros. El Mundo 21/03/2017.

El Govern convocarà 7.721 places d'ocupació pública per oposicions entre 2017 i 2019. Es destinaran majoritàriament per a estabilitzar places ara ocupades per interins. 373 places seran per a mestres, 1602 per a professors de Secundària, 14 per a EOI i 11 per a plàstiques. ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril (DOGC 20/4/2017) /// ,El Periódico 18/04/2017 /// El País 18/04/2017 ///

Protocol d'actuació davant d'una ordre que no ens sembli legal. Donat que en el futur es poden rebre ordres de realitzar actuacions que no s'ajusten a la legalitat vigent, considerem necessari informar als treballadors de centres educatius, del que cal fer per a evitar responsabilitats laborals i penals. Accés al protocol a seguir.

"Los retos educativos contemporáneos" de Jesús Rul Gargallo, inspector de enseñanza. En este libro se desarrollan objetivos y criterios sistemáticos sobre educación que pretenden orientar las decisiones para que nuestro país se incorpore a la carrera global por la educación y el desarrollo. Se presentan 16 propuestas de cambio cualitativo y 6 de políticas de Estado. /// Informació sobre el llibre i sobre l'autor /// Compra telemàtica del llibre en paper (16,5 euros) i del llibre digital o ebook (3 euros)

Els aspirants a mestre hauran de fer una segona prova després de les PAU. Aquesta nova prova, anomenada "Prova d'Aptitud Personal (PAP)", es farà dos dies després de les PAU. Contindrà un examen de llengua i un examen de mates. En el sindicat AMES pensem que és un encert intentar elevar el nivell per poder iniciar els estudis de magisteri, però que en lloc de fer un segona prova, caldria millorar la PAU, perquè també caldria valorar els coneixements en ciències i en humanitats, i que la prova de llengua hauria de valorar tant el català com el castellà. Catalunya informació 31/03/2017

Paga extra 2012. En la nòmina del mes d'abrils'abonarà un 34,42% d'aquesta paga extra. Aquest seria el segon pagament després de l'abonament del 24,04% que es va pagar el mes de novembre de 2016. La resta s'abonarà el mes de març del 2018. Les persones que estaven en actiu el desembre de 2012 i que ara no estiguin en actiu, aixó com les que no van cobrar el pagament del mes de novembre de 2016, ho han de demanar presentant la sol·licitud que en breu es posarà en ATRI. El Departament avisarà a totes les persones que tenin dret a aquest abonament no ho rebin automàticament.

"La Tarima Buida" de Javier Orrico, professor d'institut. Un nou llibre sobre la situació de l'ensenyament al nostre país. La seva principal tesi és que a causa d'un sistema educatiu que ha abandonat, de manera conscient i voluntària, la transmissió cultural, han anat caient els responsables de la seva transmissió, els professors, asfixiats per la burocràcia pedagògica i expulsats d'un ensenyament que ja no està destinada a ensenyar, sinó a adoctrinar. Es va presentar el 6 d'abril a Barcelona. Recomanem la seva lectura. Compra telemàtica (18 euros). /// Recensió del llibre per part de José Aguilar.

Concurs Trasllats. Adjudicacions provisionals. Reclamacions del 8 al 22 de març de 2017.

Preinscripció escolar i llengua vehicular. AMES ha demanat al Departament d'Ensenyament poder triar entre immersió i ensenyament bilingüe progressiu. L'objectiu és que es pugui rebre en la seva llengua materna a tots els que s'incorporin al nostre ensenyament, que tot l'alumnat millori el seu nivell de bilingüisme i que desaparegui el major fracàs escolar de l'alumnat castellanoparlant.

Estancias profesionales para docentes. Ayudas para la realización de estancias profesionales en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza para docentes que presten sus servicios en centros educativos públicos españoles. Plazo de presentación:ABIERTO desde el 13 de marzo de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017. Acceso a toda la información.

Los alumnos catalanes castellanohablantes, que no aprobaron matemàticas en PISA 2015, duplicaron a los catalanohablantes. Un informe analiza los resultados del informe PISA 2015 y muestra que los alumnos castellanohablantes obtienen peores resultados que el resto, los triplican en cuanto a repetición de curso, se sienten menos integrados y duplican en fracaso a los de CC. AA. de parecido nivel económico. "El Confidencial" 01/03/2017. Contiene gráficas) /// Libertad digital 01/03/2017. /// Acceso al informe de CCC.

Debat sobre el plurilingüisme en el Parlament el 09/03/2017. Accés al vídeo
María José Garcia Cuevas (PP). "Es injusto hacer estudiar (a los alumnos) en otra lengua en contra de su voluntad". "En Pisa obtienen resultados más bajos en todas las materias". Accés al vídeo
Meritxell Ruiz (PDeCAT). "Les famílies no tenen dret a triar llengua". "La immersió (en català) és un model pedagògic amb un objectiu lingüístic que és adquirir la competència cominucativa en dues llengües".Accés al vídeo

El dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en la seva llengua materna. Quan els alumnes s'incorporen a l'ensenyament, haurien de rebre les classes en la seva llengua materna i, progressivament, anar incorporant l'altre llengua oficial. L'objectiu és que l'alumne, al final de l'ensenyament obligatori, domini bé les dues llengües oficials i, en la mesura de les seves capacitats, tingui el màxim nivell possible d'anglès. Accés al document d'AMES, a la taula rodona del 14 de març i al vídeo de "Galicia bilingüe" sobre la llengua materna.

Futur decret sobre l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). Tots els alumnes es matricularan en el centres ordinaris. Serà el Departament i no les famílies qui decidirà si un alumne té dret a anar a un centre especial. En AMES considerem que el principal objectiu de potenciar l'escola inclusiva es estalviar diners en educació, perquè no hi ha res més barato que mantenir a tots junts a la mateixa aula. Això perjudica a tots els alumnes, al professorat i finalment a tota la societat. Lamentem que hi hagi sindicats que ho defensin i professors que els votin. Accés a l'esborrany d'aquest Decret (Veure Article 16).

 

 

Recollida de signatures a favor de la "Llei de Llibertat de Llengües". Una llei perquè els pares puguin escollir la llengua o les llengues en que volen que siguin escolaritzats els seus fills. Es necessiten 500.000 signatures Per signar a favor d'aquesta llei, cal fer-ho en uns plecs de signatures autoritzats per la Junta Electoral. A Catalunya, per accedir a aquests plecs, cal trucar o escriure a les següents persones, que t'ho enviaran o t'ho portaran: Barcelona: José Ginés (672 08 21 47 i barcelona@hispanohablantes.es), Celsa (670 243 402) i Chelo (690 034 377). /// Figueras (Gerona): pieldehierro73@gmail.com /// Girona: Elenda (606 31 01 40 i gerona@hispanohablantes.es). /// Lleida: Ana Moreno (625 45 16 56) /// Tarragona: Carmen Blanco (698479068 i crubiales16@gmail.com) i Silvia Latre (slatreso@gmail.com). Tota la informació sobre aquesta campanya a: Hispanohablantes

Manifestación a favor de una "Ley de Libertad de Lenguas". Barcelona. 16 - Sept.

Manifestación a favor de una ley que establezca que las familias puedan elegir la lengua en la que desean que sus hijos sean escolarizados (solo en catalán, solo en castellano, bilingüe o trilingüe). La libertad de elección es la única medida que asegura al ciudadano que sus derechos no serán manipulado por los poderes políticos. Hablamos español

Ensenyament modifica l'avaluació a secundària per adequar-la al currículum per competències bàsiques. S'eliminen les qualificacions numèriques. Si la qualificació és Insuficient (IN), els pares no sabran si el seu fill ha tret un 1, un 2, un 3 o un 4. Lamentable. À part d'avaluar les competències bàsiques de les matèries, també s'avaluaran les dels àmbits transversals, que han de constar a les programacions. ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen procediment, documents i requisits del procés d'avaluació a l'ESO.

POR UNA ESCUELA DE TODOS / PER UNA ESCOLA DE TOTS. Resumen de la concentración realizada en Sant Andreu de la Barca el 17 de junio de 2018 para pedir una enseñanza sin adoctrinamiento ideológico y sin exclusión del castellano en toda Cataluña. Acceso al resumen, manifiesto, fotografías y vídeo.

Calendari escolar curs 2018/2019. Accés a la WEB del Departament.

La educación primaria en Cataluña. Análisis de los resultados de PIRLS 2016. Los alumnos castellanohablantes fracasan en Cataluña el triple que en Madrid a nivel de capacidad de comprensión lectora. Acceso a este informe de Convivencia Cívica Catalana

Reducció de Jornada
a) Per interès particular (per cura d'un fill, d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial, d'un familiar o per a dones víctimes de violència). Termini fins el 31 de maig. Pels altres motius s'han de demanar 15 dies abans. Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig /// Model sol·licitud
b) Per tenir entre 55 i 64 anys. Només es permet demanar reducció de dues hores no lectives. Per això cal presentar una sol·licitud a la direcció abans del 30 de juny. Aquesta reducció és compatible amb tenir un càrrec, però perdent la reducció per aquest càrrec, per la qual cosa desaconsellem demanar-la. Informació. /// Model sol·licitud.

MUFACE. Canvi d'entitat mes juny. A partir d'aquest any els funcionaris poden canviar d'entitat mèdica tant el mes de gener com també el mes de juny (De l'1 al 30 de juny). Més informació a MUFACE.

El MECD encara no ha presentat l'informe sobre l'adoctrinament detectat en alguns llibres de text. Ja ha passat un any. Vozpopuli 27/05/2018

Manifestación en Valencia, el 2 de junio a las 18h, en defensa del uso del castellano en la enseñanza. AMES apoya esta manifestación y la recogida de firmas para pedir una Ley. Organizaremos autocares para ir y volver en el mismo día. Interesados escribir a: ames@ames-fps.com. Acceso información

Sobre l'habilitació de mestres per impartir ESO i sobre no demanar el màster de formació del professorat. Comunicat del Sindicat AMES sobre aquest conflicte: Accés.

El conflicte de nou professors de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Comunicat del Sindicat AMES. Accés

Pagament del 20% restant de la paga de 2012. Ens comuniquen que ja s'ha donat l'ordre d'aquest pagament als docents en actiu i als jubilats que van cobrar una altre part el novembre de 2016. Els que no ho rebin poden reclamar-ho utilitzant el següent model.

Atac a la llibertat de càtedra en un Institut de Barcelona. Un professor d'Història és apartat de les seves classes a segon de Batxillerat pel Director del Centre. Comunicat sindical /// El Confidencial.com 19/04/2018

Ensenyaments COMPETIC en els centres de formació d'adults. Nous requisits que ha de tenir el professorat. RESOLUCIÓ ENS/771/2018l

Recull de premsa: Europa cuestiona la inmersión. (El Periódico 25/04/2018) /// La Eurocámara preguntará a la Generalitat por la discriminación lingüística en las escuelas. (El Mundo 25/04/2018) /// "Sindicatos alertan de la "politización" de la enseñanza en Cataluña" ( Vozpopuli 24/04/2018) /// "Entidades por el bilingüismo llevan la inmersión en catalán al Parlamento Europeo" (El País 23/04/2018) /// "El calvario de dar clases de Historia de España" (Vozpopuli 20/04/2018) ///

Oposicions 2018.

Accés a l'aplicació per a l'opositor. En ell el tribunal fa públics els anuncis i citacions amb un mínim de catorze hores d'antelació. Accés.

El procediment selectiu: 13 d’abril a les 16:00 (prova de coneixement de llengües). Acte de presentació: 14 d’abril a les 09:00 hore a la seu de cada tribunal.

 • Criteris de correcció de tots el cossos i de totes les especialitats. Accés
 • Llista definitiva, distribució per tribunals i calendari de les proves. Accés a tota la informació

Nou endarreriment del cobrament del 20% pendent de la paga extra de 2012. "Torrent deja sin la extra de 2012 a los funcionarios por negarse a convalidar los decretos del 155" (Okdiario 05/04/2018)

Premsa (articles interessants):

 • "En el país de la gran mentira" (solo un 29,6% apoya la inmersión en catalán, pero no se puede decir). Mariano Fernández Enguita (El País 04/04/2018)
 • "El hombre que ha desmontado la educación finlandesa: Es un peligro imitarla” (Su descenso entre 2006 y 2015 es el mayor entre todos los países nórdicos). (El confidencial.com 04/04/2018)

El sueldo de los funcionarios subirá más del 6% en los próximos tres años. Un mínimo de 1,75% en 2018, de 2,25 en 2019 y de 2% en 2020. Se levanta el veto de un mínimo de 18 horas lectivas en la enseñanza y la obligación de descuento por baja médica (incapacidad temporal) establecido en el 2012, posibilidad de establecer jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados y un mínimo de 108% de tasa de reposición total de la plantilla. El País 09/03/2018 /// CSIF 09/03/2018.

Nou Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018. RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener.

VII Jornada de la Biologia a l'Ensenyament. La Biologia a l'aula i més enllà. Secció d'Ensenyament, SCB. Museu Blau. 10 de març de 2018. Més informació. /// Sol·licitud d’inscripció

L'abonament de l'últim tram de la paga extraordinària de 2012 es farà a la nòmina del mes d'abril. Aquest abonament estava previst pel mes de març de 2018. Es tracta del 20,77% pendent. També correspon als que ara ja estan jubilats. Ara cal recuperar les de 2013 i 2014, pagues que sí es van cobrar a les altres Comunitats Autònomes.

Adoctrinament escolar: 70 noves informacions entre desembre i gener 2018. Només entre desembre i gener de 2018 s'han recollit 70 noves denuncies, notícies o informes sobre aquest tema. Aquesta realitat desmenteix als partits polítics i als sindicats afins que encara neguen aquesta realitat. Accés a la llista del total de casos.

Agenda d'actes contra l'adoctrinament polític a les escoles. Accés.

L’Assemblea per l’Escola Bilingüe (AEB) ha realitzat la segona edició de la ‘Festa per una Escola Bilingüe'. Més informació.

Un 76% dels docents pensa que, amb el sistema educatiu actual, la seva autoritat és poca o cap. Són els resultats d'una enquesta realitzada pel Sindicat CSIF a 2000 professors de Primària i Secundària de centres públics de tota Espanya. /// El Mundo 12/01/2018 /// Resumen de los resultados /// Acceso a la encuesta.

Oposicions durant el curs 2017/2018. Publicada en el DOGC la Convocatòria d'Oposicions. Accés a la RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. /// Accés a tota la informació elaborada per AMES . El Sindicat AMES organitzarà un curs on-line i un curs presencial. Els interessats en fer aquests cursos poden enviar un e-mail a: ames@ames-fps.com , indicant nom i cognoms, adreça, centre on treballen, si és el cas, especialitat i telèfon. Es mantindrà la màxima discreció.

Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Instrucciones para el proceso de inscripción y registro de solicitudes. Plazo: del 27 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2017. Acceso

Las evaluaciones externas con valor académico al final de la ESO. Propuesta presentada por el Sindicato AMES a la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Acceso a la propuesta. /// Vozpopuli 1/XII/2017

Valoración del sistema de inmersión lingüística aplicado en Cataluña. Valoración de este sistema por parte de un exAlto Inspector y experto en la enseñanza de las lenguas Acceso

Dictamen sobre las competencias del Estado y del Departament d'Ensenyament sobre los derechos de los alumnos. Documento elaborado por el Inspector Jesús Rul Gargallo sobre las competencias del Estado (Fiscalía i Alta Inspección) y de la Inspección autonómica en la defensa de los derechos de los alumnos en Cataluña. Acceso al dictamen.

114 noticies (7 són noves, incorporades el 2 de desembre) d'adoctrinament politic partidista en algunes escoles de Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. Si es vol informar de casos d'adoctrinament polític partidista en centres educatius, es pot enviar un correu electrònic a: ames@ames-fps.com (màxima discrecció). Accés al document.

S'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018. RESOLUCIÓ ENS/2676/2017, de 26 d'octubre.

Inspector que testificó por el 9N lleva a juicio nombramientos de Enseñanza. Su testimonio fue clave en el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N. Aseguró que la Generalitat había "presionado" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, por lo que recomendó a las escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito. La Vanguardia 14/11/2017

Resposta al manifest de la Junta de l'FEAC, en la qual es raonen els errors comesos en la immersió lingüística que s'aplica a Catalunya. La resposta ha estat redactada per l'exAlt Inspector Isidro Cabello. El Sindicat AMES assumeix tot el que en ella es comenta. Accés

Borsa de treball 2017/2018. Canvi de dades: des del 23 al 30 d'octubre. Noves incorporacions a la borsa: Des del 25 d'octubre fins el 13 de novembre de 2017. Nomenaments 2017/2018. Accés a la informació

El Govern obliga els funcionaris a recuperar les hores de la vaga del 3 d'octubre. Accés a tota la informació

El Govern obliga els funcionaris a recuperar les hores de la vaga del 3 d'octubre. Accés a tota la informació

El PP ha presentat una Proposició No de Llei d'augmentar les competències de l'Alta Inspecció. Podrà intervenir en casos d'assetjament, autorització de llibres, continguts curriculars, drets lingüístics i exclusió d'adoctrinaments polítics. Accés a la proposició no de llei /// Accés a la presentació.

Ciutadans ha presentat una Proposició de Llei de creació d'una Agencia Independent d'Alta Inspecció Educativa de l'Estat. Una autoritat independent que supervisi que es compleixi la llei en els col·legis. S'ha presentat en el Congrés dels Diputata el 18 d'octubre de 2017. Accés al projecte de llei. /// Accés al vídeo de presentació

Les direccions dels centres educatius públics no poden decidir fer accions a favor d'una opció política en nom de tots, com és fer aturades. Com ha afirmat recentment el Tribunal Constitucional i té establert el Tribunal Europeu de Drets Humans, "en un sistema jurídic polític basat en el pluralisme i la llibertat ideològica dels individus, totes les institucions públiques han de ser ideològicament neutrals" (STC 5 / 1981, de 13 de febrer, FJ 9). Accés a l'escrit de Teresa Freixes 18/10/2017

El MECD requereix respostes al Departament per casos d'adoctrinament polític en els centres. El ministre Íñigo Méndez de Vigo va amenaçar ahir amb acudir als tribunals si no rep resposta. El País 11/10/17 /// Vozpopuli 11/10/2017 /// Llibres de lectura infantil 09/10/17 /// Vídeo adoctrinament infantil ///

Homologació de títols en el cas d'una Catalunya independent. Previsions respecte a homologació de títols i permissos de treball en altres països. Accés al document d'AMES

Estalvis, fons d'inversió i plans de pensions en el cas d'independència de Catalunya. El Confidencial.com 03/10/2017 /// El Confidencial.com 05/10/2017

Aclariment dels Instituts d'Olot. Segons ens han informat alguns professors, les direccions dels instituts d'Olot no van promoure l'assistència dels seus alumnes a una concentració davant de l'Ajuntament el passat 21 de setembre, sinó que va ser una iniciativa dels alumnes. WEB de l'Institut Montsacopa /// WEB de l'Institut La Garrotxa. /// Accés a l'escrit de demanda d'autorització utilitzat pels alumnes.

El Delegat del Govern avisa per carta als directors d'institut de possible delicte penal. S'informa que si obren els centres per al referèndum de l'1 d'octubre podrien incórrer "en responsabilitats penals pels delictes de prevaricació, desobediència i malversació". Crónica global.com 22/09/2017 /// La carta enviada als centres. /// Resposta de la Consellera d'Ensenyament al Delegat del Govern

Propietat i ús de les instal·lacions públiques. En resposta a la petició d'alguns directors sobre la legalitat de donar les claus del centre, per a la realització d'un possible referèndum l'1 d'octubre de 2017, es facilita el següent informe. Accés a l'informe.

Baixa en picat el domini de la llengua castellana entre els estudiants de Primària. També baixen a matemàtiques. Ha estat detectat a Girona però passa el mateix a nivell de tota Catalunya. Qué està passant a Primària? A l'ESO la situació és millor. En AMES proposem establir proves externes amb valor acadèmic, per veure si l'alumne pot passar o l'ESO o convé que esperi un any més. Diari de Girona 18/09/2017(es pot deixar comentaris)

L'atac gihadista a Barcelona. Taula rodona dirigida al professorat d'Història. Dijous 28 de setembre a les 19h a La casa del mar. Carrer Albareda, 1. Barcelona. Metro Paral·lel (L2, L3). Accés a tota la informació.

Curs de preparació d'oposicions a professorat de Secundària 2018. Abans de desembre de 2017 el Departament d'Ensenyament ha anunciat que convocarà 1.602 places de Secundària, 14 d'EOI i 11 d'Estudis Artístics. El procés selectiu es farà en primavera i finalitzarà abans del 30 de juny, per tal que els seleccionats puguin començar l'1 de setembre de 2018. Entre 2019 i 2022, preveu convocar, d'acord amb el MECD, unes 5000 places cada any, és adir un total de 15.000 places. El Sindicat AMES organitzarà un curs on-line i un curs presencial. Els interessats en fer aquests cursos poden enviar un e-mail a: ames@ames-fps.com , indicant nom i cognoms, adreça, centre on treballen, si és el cas, especialitat i telèfon. Es mantindrà la màxima discreció.

Convocatòria de subvencions per fer programes de FPI. Destinats a centres públics no dependents directament de la Generalitat, i a centres privats. Els cursos s'han d'iniciar durant el període comprés entre el 12 de setembre i el 31 d'octubre de 2017 i han de finalitzar, com a màxim, el 16 de juliol de 2018, inclosa la formació pràctica en centres de treball. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre de 2017. Accés a la RESOLUCIÓ ENS/2161/2017, de 5 de setembre

El 35% de nuestros jóvenes de entre 25 y 34 años no ha logrado terminar el Bachillerato ni su FP equivalente. Nuevos datos sobre el fracaso del sistema educativo anterior (LOE). El Mundo 12/09/2017 /// Diari de Información 12/09/17

Prevenció de riscos laborals. A l'apartat 10 es tracta el protocol a seguir en cas de malalties professionals, prevenció de la veu i maternitat. A l'apartat 11es tracta l'assetjament psicològic i/o sexual i d'altres discriminacions en l'àmbit laboral. Accés al document de 22/06/2017.

Recollida de signatures a favor que sigui requisit aprovar totes les matèries per a titular a l'ESO. Es tracta d'una campanya del Sindicat ANPE a nivell de tota Espanya. Vídeo del president d'ANPE explicant el problema. Aquesta proposta també és recolzada pel sindicat CSIF. Accés a l'escrit de CSIF. Al Sindicat AMES defensem que, a més, cal que hi hagi una prova externa, dissenyada, passada i corregida per tribunals dependents del MECD, perquè sense ella, se seguirà pressionant al professorat perquè aprovi als alumnes que no han arribat a l'aprovat, per tal de tenir suficients alumnes per fer els grups de Batxillerat i d'FP. Accés a la web per signar la petició

Contractació d'interins mitjançant proves. A Navarra hi ha proves selectives per a la constitució de llistes específiques per a la contractació temporal de docents. Al contrari del que es fa a Catalunya, on la prioritat es bàsicament l'antiguitat, a Navarra s'intenta que l'alumne tingui el millor professorat possible. Lamentem que hi hagi sindicats que prioritzinaconseguir els vots dels futurs funcionaris a aconseguir la millora del sistema educatiu. Conselleria Ensenyament de Navarra

Desmantellada la cúpula del Departament d'Ensenyament. Clara Ponsatí ja ha rellevat a quatre alts càrrecs de cara al referèndum de l'1-O. Darrera de la consellera Meritxell Ruiz,s'ha substituït a Maria Jesús Mier, Antoni Llobet, Jordi Miró i a Montserrat Llobet. Libertaddigital 05/08/2017

SUBSTITUCIONS CURS 2017/2018. Dimecres 30 d'agost, de 10 a 11.30 h: Barcelona Comarques, Girona, Maresme-Vallès Oriental, Terres de l'Ebre i Vallès Occidental. Dijous 31 d'agost, de 10 a 11.30 h: Baix Llobregat, Catalunya Central, Consorci, , Lleida i Tarragona. Dijous 24 d’agost: es publicaran les vacants a cobrir de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes). Més informació a la WEB del Departament.

Els altres professors. Manifest de molts professors cansats de les pressions secessionistes que s'han de suportar en els centres. "Som els altres professors". Versió en castellà. "Somos los otros profesores".

El sindicat AMES recolza la petició de les famílies de Castelldefels que volen que els seus fills també rebin algunes matèries en castellà. En el Sindicat AMES considerem que en societats bilingües, com és la catalana, el sistema educatiu ha d'acollir als alumnes que comencen la seva escolarització en la seva llengua materna i, desprès, anar introduint l'altre llengua de forma progressiva, amb l'objectiu que, al final de l'ensenyament obligatori, tots els alumnes siguin plenament bilingües. Accés a tota la informació.

Borsa de treball 2017/2018

 • Adjudicació destinacions provisionals. Reclamacions del 14 al 18 de juliol. WEB del Departament /// Accés a l'aplicatiu
 • Adjudicacions de destinacions definitives. Es faran públiques el 27 de juliol. Accés a la WEB Departament. Les vacants i substitucions pendents s'adjudicaran entre el 30 d'agost i el 8 de setembre. A partir de l'11 d'agost s'informarà de les dates en que es faran aquestes adjudicacions.
 • Consulta del número definitiu a la borsa i altres dades. Accés aplicatiu.
 • Aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions. Entre el 10 i el 21 de juliol han de presentar la següent documentació.
 • Substitucions: El primer nomenament es farà el 28 d'agost.

"Raons per a una escola bilingüe" Acte en defensa de l'escola bilingüe per part d'un grup de pares de l'escola Josep Guinovart de Castelldefels realitzat el dijous 13 de juliol de 2017. Valoració d'AMES d'aquesta iniciativa i defensa de l'escolarització inicial en la llengua materna.

"Hay que recuperar la disciplina y la autoridad en la escuela".
Si no se aprende en Primaria a ser ordenado y a aceptar la autoridad del maestro, es difícil que se haga más tarde. El País 10/07/2017

Avalancha de apoyos a un profesor castigado por suspender mucho. Se trata del profesor David Ballester, que imparte clases de Historia en el Instituto Les Vinyes de Santa Coloma de Gramanet. Ha estat sancionat pel director del centre, el señor Ramón Martínez, con no poder seguir impartiendo clases en el Bachillerato. El último incidente ha sido las quejas de unos padres por negarse a aprobar a una alumna, a la que también le quedaban las matemáticas. Es una prueba más de las intolerables presiones que el profesorado sufre cada final de curso (El Periódico 13/07/2017)

El MECD autoritzarà convocar oposicions en totes les CC. AA. els propers 5 anys. A la taula sectorial del passat dimecres 28 de juny, el MECD va comunicar que, en compliment del que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, ha previst reduir la taxa d'interinitat de l'actual 20% de mitjana al 8%. Es faran tres convocatòries per a cada cos docent a lo llarg dels propers cinc anys. A aquestes places s'afegiran les necessàries per a la reposició del 100% de les plantilles. Se seguirà el RD 276/2007 i, en principi, els actuals temaris d'oposicions que estableix l'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer.

El Departament d'Ensenyament d'Aragò molest pels continguts d'alguns llibres catalans que afecten al seu territori. Heraldo. Juny 2017.

Vacants amb requisit d'entrevista prèvia. Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat per proveir mitjançant el procediment amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2017-2018. Resolució ENS/1005/2017./// Els interessats han d'omplir aquest model i enviar-lo a l'adreça electrònica del centre del 16 al 20 de juny. Llocs vacants: Baix Llobregat · Barcelona Comarques · Catalunya Central · Consorci d'Educació de Barcelona · Girona · Lleida · Maresme i Vallès Oriental · Tarragona · Terres de l'Ebre · Vallès Occidental .

Ciutadans proposa fer proves educatives homologables al final de l'ESO. La proposta va ser debatuda en el Parlament el 13 de juny. Van votar a favor Ciutadans i PP i van votar en contra PSC, CSP, CUP-CC i JxSí. En els següents vídeos es pot observar la demagògia i la falta de fonaments d'algunes intervencions. Accés als vídeos del debat.

Protocol d'actuació davant d'una ordre que no sembla legal. Donat que en el futur es poden rebre ordres de realitzar actuacions que no s'ajusten a la legalitat vigent, considerem necessari informar als treballadors de centres educatius, del que cal fer per a evitar responsabilitats laborals i penals. Accés al protocol a seguir. /// Funcionaris d'altres sectors també demanen ajuda a altres sindicats (ABC 09/06/17).

L'institut de Valladolid que supera Singapur en l'Informe PISA. No apliquen cap pedagogia de les suposadament innovadores, tenen exàmens i utilitzen sense sentir-se culpables els llibres de text. Els professors són, de fet, la principal raó del seu èxit. Se segueix la cultura de l'esforç i del rigor. Descripció de la seva forma de treballar

Historiadors catalans contra l'adoctrinament en els llibres de text. L'associació d'Historiadors de Catalunya "Antony Capmany" estudia la manipulació dels llibres de text. Cronicaglobal 08/06/217

Jubilació anticipada. La concessió de jubilació voluntària als funcionaris docents que la demanin tindrà efectes l'últim dia del mes pel qual es demani, a excepció que es demani pel dia en què es compleixin els 60 anys, en què tindrà efectes aquest mateix dia. L'últim dia per retirar la sol·licitud voluntària amb efecte de 31 d'agost és el divendres 30 de juny. RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig,

Comunicat del Sindicat AMES en resposta a les crítiques rebudes per la publicació de l'informe sobre adoctrinament en llibres de text. Accés al comunicat./// Acceso al comunicado

Adoctrinament polític partidista en els llibres de text de "Coneixement del medi" a Catalunya. S'han revisat 19 llibres de "Coneixement del medi" de 5è i 6è de Primària i en molts d'ells s'han detectat plantejaments ideològics, que només són defensats per determinats partits polítics. Accés al document en PDF. La noticia a: ABC (editorial) 19/05/17 /// La Razón (19/05/17) /// El País 18/05/17) /// ABC (18/05/17) /// La Vanguardia 18/05/17) /// El Periódico (18/05/17) /// El Mundo I (17/05/17) /// ABC (16/05/17) /// El Mundo II (17/05/17) /// Vozpopuli /// Libertad digital /// Cronicaglobal /// Recollida signatures d'una petició al MECD.

Debat en el Congrés sobre els continguts dels llibres de text. El ministre no critica que s'hagi tret el requisit de supervisió per part del MECD i el diputat Juan Carlos Girauta li diu que ningú vela pel rigor acadèmic dels llibres de text. (Accés al vídeo 4,30 minuts)

Concurs Trasllats. Adjudicacions definitives.

Ciudadanos pide explicaciones por el adoctrinamiento antiespañol en las escuelas. La diputada de C’s Sonia Sierra ha solicitado la comparecencia de la consejera en la Comisión de Enseñanza del Parlamento catalán para que dé explicaciones sobre el informe de AMES. Cronicaglobal 03/05/2017 /// Cs denuncia en el Congreso "lagunas flagrantes" en libros de texto de Historia editados en Cataluña. El Mundo 05/05/2017(se pueden dejar comentarios)

El rendiment escolar i el grau d'integració dels alumnes immigrants a Catalunya és el més baix d'Espanya. A partir de les proves PISA s'ha observat que la diferència de rendiment entre alumnes immigrants i nadius a Catalunya és de 62 punts, mentre que la mitjana d'Espanya és de 42 punts i la d'Europa de 38 punts, segons un estudi de CCC. Accés a la nota de prensa y al documento en (PDF)

Lluís Llac amenaça els funcionaris. El senyor Llac va dir, -i no s'ha retractat-, que "els funcionaris que no acatin la principal llei de desconnexió de Catalunya, patiran i seran sancionats (Vídeo). El líder de CCOO, Javier Pacheco, i el líder d'UGT, Camil Ros, en lloc de condemnar aquestes paraules, han ressaltat "el compromís social" del senyor Llach. Lamentem que aquests dos sindicats, una vegada més, prioritzin el secessionisme sobre la defensa dels treballadors. La Vanguardia 27/04/2017.

Junts o separats per nivell? Debat sobre si és millor distribuir els alumnes en grups homogenis o no, pensant que és millor tenir diversitat dintre de l'aula. En el sindicat AMES pensem que només amb proves externes amb valor acadèmic al final de l'ESO, una per accedir a l'FP i una per accedir al Batxillerat, es pot veure quin model és millor. Accés a l'article en Ara 27/04/2017

L'EDUCACIÓ DE LES ARTS II. "Els llocs de les Arts: Escola, Transversalitat i Xarxes". Mostra de projectes educatius
a través de les arts, exposició, conferència, debats i activitats de participació activa. Matrícula gratuïta. Centre d’Arts Santa Mònica, La Rambla 14, 08002, Barcelona. Del 4 de maig al 4 de juny. Més detalls i Inscripció telemàtica.

Serà possible obtenir el títol de l'ESO amb dues assignatures pendents i una nota mitjana inferior a 5. El MECD està preparant un decret per permetre-ho aquest any. En el sindicat AMES considerem que és un greu error perquè desincentivarà més l'alumnat a esforçar-se i perquè baixarà el nivell dels alumnes que, el proper curs, comencin Batxillerat o FP. Augmentar el nombre d'aprovats d'aquesta manera, per "complir" els objectius europeus per al 2020, és perjudicar el país i és fer el ridícul a nivell internacional. El Mundo 2017.04.18

Maltractament de menors en l'àmbit educatiu. Ciutadans va presentar en el Parlament, el passat 5 d'abril, una proposició de llei de mesures per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l'àmbit educatiu. Junts pel Sí va presentar una esmena a la totalitat que va guanyar per 61 vots a favor de l'esmena, 34 vots en contra de l'esmena i 36 abstencions. Accés al vídeo del debat.

Oposicions per a l'accés al cos d'inspectors d'educació. Termini de presentació de sol·licitud: del 7 d'abril al 2 de maig. Presentació de la sol·licitud de forma telemàtica en la pàgina específica a la WEB del Departament. Accés a les bases de la RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març a la WEB del Departament i en el DOGC del 6 d'abril (pdf) .

Temes que s'afegeixen a la part B del temari de les oposicions al Cos d'Inspectors d'educació. Accés a l'ORDRE ENS/50/2017, de 30 de març,

Preparació Oposicions 2017 - 2018. El MECD, si finalment s'aproven els pressupostos del 2017, podria presentar una oferta d'ocupació pública 'històrica' que permeti el 100% de reposició de les baixes per jubilació. Les persones que es vulguin presentar i estiguin interessades en tenir assessorament per part de professorat amb experiència, poden escriure a: ames@ames-fps.com indicant especialitat, nom, localitat, adreça electrònica i telèfon. S'assegura la màxima discreció.

En memoria d'Abel Martínez. Aquest professor va morir el 20 d'abril de 2015 defensant l'alumnat i professorat del seu centre de l'atac d'un alumne.
El Departament encara no ha establert el protocol d'actuació que es va demanar, ni les mesures de prevenció de comportaments violents de l'alumnat, ni ha donat més competències al professorat, ni ha reconegut la condició d'autoritat pública del professorat. Com en els anys anteriors, us convidem a participar en la concentració en la seva memòria el proper dijous 20 d'abril de 2017 a les 19h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Nous exemples d'adoctrinament polític partidista en llibres de text de "Coneixement del medi" a Catalunya. Accés al document.

El sindicat AMES es manifesta contrari a la petició de supressió de les proves de 3r i 6è de Primària i de 4t d'ESO per part de la FAPAC, d'alguns sindicats i d'altres entitats.. Accés al comunicat d'AMES.

13 denuncias al día en España por hijos que pegan a sus padres. Datos de la Fiscalia muestran un incremento desde 2013, se relaciona con pautas de crianza sin normas coherentes y consistentes, déficit en la comunicación y sobreprotección. Las madres son las más agredidas. Queremos recordar el proverbio "corrige al niño para no tener que castigar al adulto". Acceso a la noticia en Europapress 28/02/2017.

Adoctrinament polític partidista en llibres de text de "Coneixement del medi" de Catalunya. Accés al document.

La construcció d'edificis escolars i les obres de manteniment evidencien mossegades del 3% per part de CDC. Es troben proves que Andreu Viloca, que va ser tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i de la fundació CatDem, va rebre diners dels constructors Jordi Soler (Grup Soler), Jordi Sumarroca (Teyco) i Xavier Tauler, (Copisa) entre altres. Això explica que els costos fossin molt més elevats que els pressupostos orientatius que demanaven els equips directius. La Razón 26/02/2017. /// El Periódico 24/02/2017.

Brussel·les respon al PSOE que si es paralitza la Lomce "hi ha risc important" de perdre els fons europeus. Accés a la noticia (ABC 23/02/2017).

Sis exemples d'adoctrinament polític partidista a les escoles catalanes. Accés a diferents exemples.

El Defensor catalán ampara a dos niños acosados por pedir clases en español. Accés a l'article 05/02/2017

Testimonis contraposats sobre les possibles pressions als instituts pel 9-N. (Catalunya informació 324 07/02/2017)

Els alumnes catalans poden tenir problemes per accedir a les Universitats de fora de Catalunya. Accés a la normativa del Departament del dimecres 8 de febrer de 2017, de l'Oficina de les PAU de 15 de febrer de 2017 i els problemes que hem detectat. (Actualitzat:15/02/2017)

Concurs de trasllats 2016-2017. S'ha publicat la llista amb la puntuació. Reclamacions de l'1 al 7 de febrer. Accés a la consulta amb el codi d'ATRI o amb el codi d'usuari temporal

Programa Erasmus+. Convocatòria any 2017 a Catalunya. Accés a l'ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer.

Concurs de trasllats. Publicades les vacants.

9N. Funcionaris pressionats i abandonats. Comunicat del Sindicat AMES sobre el judici del 9N i recomanacions sindicals.

NOTICIES DE 2017 DE MESOS ANTERIORS

Lamentem la desconvocatòria de la vaga del dijous 9 de febrer per part dels sindicats promotors. Tres sindicats van signar un acord amb el Departament i han desconvocat la vaga del 9 de febrer. Nou comunicat del sindicat AMES

El PP de Catalunya demana incloure, en els pressupostos de 2017, la jornada de 18h en Secundària i de 23h en Primària, i la substitució des del primer dia. Accés a la noticia.

Nomenament dels tribunals del concurs oposició de 300 places d'FP. Accés a la Resolució Ens/18/2017, de 13 de gener.

Comunicat del sindicat AMES sobre la proposta de vaga a l'ensenyament públic del 9 de febrer de 2017. Accés al comunicat

Novetats en les condicions laborals dels docents a l'any 2017. Accés a tota la informació

Professorat interí. Nova obertura de la borsa: del 24 de gener fins el 7 de febrer de 2017 a les 13h. WEB oficial per presentar sol·licitud i més informació. /// Normativa: RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de XII. Publicada la llista d'admesos i exclosos de l'obertura d'octubre de 2016. Aplicatiu /// Resolució del 22 del XII de 2016.

PISA 2015. Principals resultats i conclusions. Espanya arriba just a la mitjana de l'OCDE, Portugal, que va establir proves externes al final de la Secundària, és el país que més puja i hi ha grans diferències entre les Comunitats Autònomes.

Informe en CATALÀ sobre PISA 2015 elaborat pel Sindicat AMES. (PDF)

Informe en CASTELLANO sobre PISA 2015 elaborado por AMES. (PDF)

La Consellera ha demanat al ministre la retirada de l'ajuda als 50 nens que reben un 25% de les hores en castellà. Lamentem que també aquesta Consellera vulgui excloure de les escoles la llengua que parla la meitat dels ciutadans de Catalunya. Negros en Alabama. Libertad digital 01/12/2016.

Suspensió temporal de les avaluacions d'ESO i una Avaluació Final de Batxillerat molt similar a la PAU. És el que s'ha acordat en la sectorial d'ensenyament del 28/11/16. Més informació a:

Protocol d'actuació quan es rep una ordre que no ens sembla legal. Donat que en el futur es poden rebre ordres de fer actuacions que no s'ajusten a la legalitat vigent, considerem necessari informar als treballadors de centres educatius, del que cal fer per a evitar responsabilitats laborals i penals. Accés al protocol a seguir.

Els alumnes catalans no han rebut les beques perquè el Govern no ha fet els deures. La Generalitat encara no ha signat el conveni que el departament del ministre Íñigo Méndez de Vigo li va enviar el passat 3 de novembre. Catalunyapress. 30/01/2017

Quien teme a las reválidas. Interessant article que posa de manifest els motius pels quals moltes persones estan en contra de les revàlides. Ángel Gil. El Mundo 25/10/2016

Els tres ensenyaments de PISA 2015. L'exemple de Portugal que ha passat d'estar sis punts per sota d'Espanya, a estar cinc punts per sobre, gràcies a establir avaluacions externes. Artículo publicado en Magisterio./// Versión en formato PDF más fácil de leer.

Estades de formació en empreses i institucions, al professorat d'FP. Més informació sobre aquesta convocatòria de concurs públic.

Proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana. Depenen de la Direcció General de Política Lingüística. RESOLUCIÓ CLT/3002/2016, de 29 de desembre

L'abducció de la joventut. Interessant reflexió sobre la facilitat amb que es poden manipular les consciències i el perill que això pot comportar. Accés a l'article.

Professorat d'Ànglès. Jornades de l'APAC. Del 16 al 18 de febrer. UPF (C/Ramon Trias Fargas 25-27. Barcelona). Accés. /// Enviament de treballs.

L'educació i les revàlides. El catedràtic Jordi Llovet, denuncia el que hi ha darrera de l'oposició a les revàlides per part d'un sector del professorat. Accés a l'article.

Informe TIMSS 2015. Bons resultats per a Espanya en el seu conjunt, però dolents per a Catalunya. En alguns aspectes les millores són espectaculars. Accés a l'informe elaborat pel Sindicat AMES.

El Parlament de Catalunya no condemna l'assetjament als menors que havien demanat ensenyament bilingüe. El Parlament va votar contra la protecció d'uns nens de Mataró i de Balaguer que van patir assetjament escolar pel fet d'haver demanar ensenyament bilingüe. Accés a tota la informació.

Propostes de l'Assemblea de professors de Secundària al Departament. Un grup de professors d'aquesta assemblea, alguns d'ells representants sindicals, es van reunir, el passat dimarts 11 d'octubre, amb el Director General del professorat, el senyor José Ignacio García Plata, i el seu equip, per a lliurar-li les propostes adjuntes i per debatre sobre la seva possible acceptació. Accés al document presentat.

Les proves de 4t d'ESO de 2017. Es faran els dies 14 i 15 de febrer de 2017. Lamentablement, com els resultats no influeixen en l'obtenció del títol d'ESO, aquestes proves no seran un estímul per a l'alumnat per a millorar els seus coneixements, els seus hàbits de treball i la seva capacitat d'esforç. Accés a la resolució ENS/2319/2016, d'11 d'octubre.

 

NOTICIES D'ANYS ANTERIORS

 

 

 

 

 

 

 

KIOSKO (premsa del dia)

Segueix al Sindicat AMES en:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres 2017/2018. Accés al document sobre professorat de 26/07/2017 (PDF) /// Accés a la WEB amb tots els documents.

Calendari escolar curs 2017/2018. Accés.

* RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, sobre Projecte de Convivència del Projecte Educatiu de Centre. /// Unitat de Suport a la Convivència Escolar: 935 516 968 i info.ensenyament@gencat.cat).

* Normes d'Organització i Funcionament del Centre ( NOFC; article18 d. aut.)

Criteris per a la confecció de plantilles del curs 2017/2018. Secundaria. Estableix 19h lectives/setmana. A la pàgina 7 hi ha les hores lectives de reducció per coordinació. Resolució 7 de juny /// Primaria. Estableix 24h lectives/setmana. Resolucio 7 de juny.

Instruccions pel curs 2016/2017. L'organització i gestió del centres, currículum de Batxillerat, ESO, Primària i Infantil i projecte educatiu de centre. Informació general /// Documents en PDF /// Concreció i desenvolupa-ment del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO. 23/06/2016 /// Concreció i desenvo-lupament del currículum de Batxillerat 22/07/2016 ///

Currículum i orientació. ESO, Batxillerat, Infantil i Primària durant el curs 2016/2017 a Catalunya. Accés a la normativa vigent.

Currículum definitiu de l'ESO a Catalunya en aplicació de la LOMCE. A les pàgines 18 i 19 està la distribució horaria. Accés al Decret 187/2015, de 25 de agosto de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria (PDF).

Criteris sobre la distribució de grups i horaris en els centres de Secundària. Accés.

Normativa sobre el nomenament de Cap de Departament. Prioritat, procediment, funcions i nombre de Deparaments.

Tot sobre la LOMCE. Text de llei i últimes noticies

Col·laboració del professorat jubilat amb els centres públics i serveis educatius. És sense compensació econòmica. Resolució Ens/1479/2014, de 18 de juny.

Intervención del presidente del Sindicato AMES en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados en relación al proyecto de la LOMCE el 11 de julio de 2013.
Acceso al vídeo /// Acceso al resumen de la intervención

Departaments didàctics. Accés a la normativa actual sobre el nombre de departaments, elecció del cap de departament, elecció de grups i col·laboració de professors jubilats. Accés al Document

La educación tiene solución. Els següents tres vídeos són el resum d'una conferència del president del Sindicat AMES en què s'analitzen les causes del fracàs del model actual, se aporten dades objectives dels baixos resultats i es proposa l'establiment de proves externes als alumnes al final de cada etapa com mesura indispensable per a millorar.

L'educació té solució 1/3 Video . Els motius pels quals el nostre sistema educatiu no funciona. Els resultats de proves PISA. Les raons ideològiques de fer un model educatiu sense cultura de l'esforç ni vies diferenciades fins els 17 anys.

 
L'educació té solució 2/3 Vídeo. Els articles de la LOE que fan que ni els professors, ni els alumnes ni els pares puguin aconseguir que els sistema educatiu funcioni bé. Com això afecta a la vida dels centres educatius per poder continuar oberts.
 
L'educació té solució 3/3 Vídeo. Com les Comunitats autònomes i molts Estats de la Unió Europea es troben afectats i intenten dissimular el seu fracàs escolar. L'establiment de proves externes al final de cada etapa una mesura indispensable.

---------------------------------

 

 

 

 [Valid RSS]