ADJUDICACIONS D’ESTIU 2019/20
Dades previstes:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d) Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

Les adjudicacions provisionals surtiran a principis de juliol. Hi haurà un termini de tres dies per presentar reclamacions.

Les adjudicacions definitives sortiràn probablement cap al 20 de juliol.

Més informació quan surti la Resolució.

Sindicat de professors AMES
www.ames-fps.com

ames@ames-fps.com