El dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en la seva llengua materna

ÍNDEX

  1. El dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en la seva llengua materna.
  2. V Jornada de debate por la lengua materna y el bilingüismo
  3. Vídeo que muestra cómo en todos los países se respeta la lengua materna en las primeras etapas de la enseñanza.
  4. Razones para el bilingüismo.
  5. Articles en la premsa escrita sobre aquesta sol·licitud del Sindicat AMES.

1. El dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en la seva llengua materna.

A Catalunya, i en totes les comunitats o paísos amb dues o més llengües, quan els alumnes s'incorporen a l'ensenyament, haurien de rebre les classes en la seva llengua materna i, progressivament, anar incorporant l'altre llengua oficial. L'objectiu és que l'alumne, al final de l'ensenyament obligatori, domini bé les dues llengües oficials i, en la mesura de les seves capacitats, tingui el màxim nivell possible d'anglès.

A l'ensenyament s'ha de prioritzar l'interès de l'alumne sobre l'interessos de les entitats (partits polítics, associacions, etc.). D'altre banda, l'única forma d'aconseguir un país cohesionat, no és imposant una única llengua a una societat que és bilingüe, sinó assumint que aquesta diversitat de llengües és una riquesa a conservar i que tots els ciutadans tenen els mateixos drets.

El respecte al ciutadà comença en el moment de la seva incorporació a l'escola. Per aquest motiu hem demanat al Departament d'Ensenyament que el model de preinscripció en el curs 2017/2018 permeti a les famílies triar entre el model d'immersió lingüística en català (el que prefereix el 14,4% dels catalans) i el model bilingüe/trilingüe (el que prefereix el 33,8% dels catalans), en el que tant el català com el castellà són llengües vehiculars. Sindicat AMES. Accés al document (PDF). (Enllaç correcte)".


2.- V Jornada de debate por la lengua materna y el bilingüismo. Mesa redonda sobre el derecho a la enseñanza en la lengua materna. De la exclusión del español y la "atención individualizada al "acoso generalizado" a las familias disidentes pasando por la LOMCE. Se realizó el martes 14 de marzo de 2017 a las 19h en Centro Cívico Pati Llimona. Calle del Regomir, 3 Barcelona. Aquí se puede ver el vídeo: V Jornada LenguaMaterna (Parte 1) ---- V Jornada LenguaMaterna (Parte 2)


3.- Vídeo que muestra cómo en todos los países se respeta la lengua materna en las primeras etapas de la enseñanza. Acceso al vídeo de tres minutos de "Galicia bilingüe".

  • "Galicia bilingüe". Lo que queremos:
  • Libertad de elección de lengua en la enseñanza
  • Administración bilingüe
  • Educación libre de adoctrinamiento nacionalista
  • Cultura abierta a ambas lenguas

4. Razones para el bilingüismo. Documento publicado por SCC sobre el derecho de las personas a un sistema educativo que respete la lengua materna de los ciudadanos. Acceso al documento del 08/09/2016.

5. Articles en la premsa escrita sobre aquesta sol·licitud del Sindicat AMES.