El Govern de la Generalitat no diu quan farà efectives les pagues pendents de 2013 i 2014

A la Mesa General del 20 de juliol de 2018 el conseller de Polítiques digitals i Administració Pública, el senyor Jordi Puigneró, ha proposat un increment del 1,5% des de l'1 de gener de 2018, més 0,25% des de l'1 de juliol perquè a Espanya el PIB ha crescut un 3,1%, tots dos increments d'obligat compliment perquè deriven dels Pressupostos de l'Estat.

En canvi l'increment d'un 0,2% de Fons Addicionals, perquè s'han complert els objectius de dèficit, que també deriva dels Pressupostos de l'Estat, l'aplicació del qual es deixa en mans de les CC. AA., el Govern ha dit que no les aplicarà si no s'accepta la desaparició del cobrament del 100% del sou durant les incapacitats temporals (IT), donat que desapareixen les 30 hores d'absència per motius de salut, davant d'una indisposició, sense necessitat d'anar al metge.

Donat que IPC interanual català és del 2,4% l'oferiment del Govern de Catalunya implica una pèrdua significativa del poder adquisitiu dels funcionaris. El total de l'augment anunciat per a tot l'any 2018 és d'un 1,5% + 0,25 (mig any) + 0,2%= 1,825% un valor molt inferior al 2,4% de l'IPC.

Un altre decepció és que el Govern va negar cap compromís respecte al retorn de les pagues extres de 2013 i de 2014 entre els anys 2018 i 2019 com ja s'havia comentat. Inclús ha negat el compromís adquirit per l'Administració amb un sindicat de pagar el 10% de la del 2013 durant 2018.

La defensa a ultrança d'aquest govern per part del funcionaris i de determinats forces sindicals, exclusivament per motius ideològics, dificulta la defensa dels drets laborals de tot el funcionariat. El dia que aquesta part del funcionariat deixi de recolzar aquests sindicats amb tanta càrrega ideològica, es podran solucionar tots els problemes abans esmentats.

24 de juliol de 2018

Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com