MUFACE - Problemes amb DKV

 

DKV ha reduït molt el nombre de metges que atenen als funcionaris (MUFACE). Molts funcionaris s'estan canviant a altres entitats privades concertades (ADESLAS, ASISA, SEGURIDAD SOCIAL).

Cal consultar si els nostres metges continuen en DKV. Si no és així, cal preguntar si estan en ADESLAS o en ASISA o en SS i demanar el canvi a una d'aquestes entitats.

Cada any es pot demanar el canvi durant el mes de gener. A més, el més de juny també es por demanar el canvi a entitats privades però no a SS.

Cal anar a MUFACE (Passeig de Gràcia, 55. Barcelona o bé telemàticament (accés al protocol a la WEB de MUFACE) i portar la sol·licitud (accés al Model de sol·licitud per demanar el canvi) , el carnet de MUFACE i el carnet de l'Entitat actual. El nou carnet de MUFACE es lliura en el mateix moment.

Entitats privades concertades 2018.

El nou concert de MUFACE amb les entitats col·laboradores per als anys 2018 i 2019 s'ha augmentat en un 5,62% la qual cosa ha permet una sèrie de millores en les prestaciones sanitàries. Accés a aquestes millores.

Barcelona, 8 gener de 2018

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com